Priser på hyttetomter 2021

Oversikten oppdateres fortløpende og viser hvilke hyttetomter som er solgt, reservert og ledig. Nummeret i oversikten under
referer seg til hyttetomtens nummer som er angitt på kartet. Tomtestørrelse som er angitt med ca. størrelse er ikke oppmålt
men areal beregnet ut fra kartdata. Til tomtekart

Tomt nr Størrelse Pris Status
10  ca. 1.999 m2 kr 405.000,-  Ledig
11  ca. 1.403 m2 kr 395.000,- Ledig
12 ca. 1.693 m2 kr 395.000,- SOLGT
13 ca. 1.172 m2 kr 360.000,- Ledig
16 ca. 2.575 m2 kr 420.000,- Ledig
23 ca. 1.498 m2 kr 405.000,- Ledig
24 ca. 1.615 m2 kr 405.000,- Ledig
29 1.585 m2 kr 385.000,- Ledig
31 2.308 m2 kr 415.000,- Ledig
34 1.516 m2 kr 405.000,- SOLGT
35 1.458 m2 kr 405.000,- Ledig
37 1.973 m2 kr 420.000,- Ledig
39 ca. 1.832 m2 kr 385.000,- Ledig
40 ca. 1.904 m2 kr 395.000,- Ledig
41 ca. 1.978 m2 kr 395.000,- Ledig
42 ca. 2.015 m2 kr 410.000,- Ledig
43 ca. 1.750 m2 kr 400.000,- Ledig
44 ca. 1.927 m2 kr 395.000,- Ledig
47 ca. 1.779 m2 kr 415.000,- Ledig
48 ca. 1.603 m2 kr 415.000,- Ledig
65 ca. 1.498 m2 kr 450.000,- Ledig
66 ca. 1.482 m2 kr 450.000,- Ledig
67 ca. 1.610 m2 kr 400.000,- SOLGT
68 ca. 1.605 m2 kr 420.000,- SOLGT
69 ca. 1.813 m2 kr 450.000,- Ledig
70 ca. 1.924 m2 kr 450.000,- Ledig
72 ca. 1.885 m2 kr 450.000,- Ledig
73 ca. 1.444 m2 kr 450.000,- Ledig
75 ca. 1.706 m2 kr 450.000,- Ledig
81 ca. 1.699 m2 kr 450.000,- Ledig
82 ca. 1.639 m2 kr 450.000,- Ledig
87 ca. 1.623 m2 kr 450.000,- Ledig