Priser på hyttetomter 2022

Oversikten oppdateres fortløpende og viser hvilke hyttetomter som er solgt, reservert og ledig.
Nummeret i oversikten under referer seg til hyttetomtens nummer som er angitt på kartet. Til kart

Tomt nr. Størrelse Pris Status
1 1228 m2 kr 890.000,- Ledig
2 1228 m2 kr 890.000,- Ledig
3 1228 m2 kr 890.000,- Solgt
4 1298 m2 kr 890.000,- Solgt
5 1262 m2 kr 890.000,- Ledig
6 1038 m2 kr 890.000,- Ledig
7 1067 m2 kr 890.000,- Ledig
8 1185 m2 kr 890.000,- Solgt
9 1214 m2 kr 890.000,- Ledig
10 1227 m2 kr 890.000,- Ledig
11 1007 m2 kr 890.000,- Ledig
12 1174 m2 kr 890.000,- Ledig
13 1278 m2 kr 890.000,- Ledig
14 1176 m2 kr 890.000,- Ledig
15 1177 m2 kr 890.000,- Ledig
16 1074 m2 kr 890.000,- Ledig
17 1063 m2 kr 890.000,- Ledig
18 1121 m2 kr 790.000,- Ledig
19 1226 m2 kr 790.000,- Ledig
20 1131 m2 kr 790.000,- Ledig
21 1260 m2 kr 790.000,- Ledig
22 1248 m2 kr 790.000,- Ledig
23 1187 m2 kr 790.000,- Ledig
24 1039 m2 kr 650.000,- Ledig
25 1022 m2 kr 650.000,- Ledig
26 1067 m2 kr 590.000,- Solgt
27 1113 m2 kr 650.000,- Ledig
28 1143 m2 kr 650.000,- Ledig
29 1131 m2 kr 590.000,- Solgt
30 1033 m2 kr 550.000,- Solgt
31 1182 m2 kr 590.000,- Ledig
32 11126 m2 kr 550.000,- Solgt
33 1000 m2 kr 590.000,- Ledig
34 1236 m2 kr 650.000,- Ledig
35 1275 m2 kr 650.000,- Ledig
36 1280 m2 kr 650.000,- Ledig
37 1280 m2 kr 650.000,- Ledig
38 1144 m2 kr 650.000,- Ledig
39 1187 m2 kr 650.000,- Ledig
40 1257m2 kr 650.000,- Ledig