Hjerkinnlia ligger i et område med historiske røtter. På Hjerkinn lå en gammel skysstasjon (nå Hjerkinn Fjellstue) med tradisjoner tilbake til midt på 1200-tallet. Pilegrimsleden og den gamle Kongeveien til Trondheim går like forbi hytteområdet og videre innover Dovrefjell. Her har du inngangen til nasjonalfjellet Snøhetta, villreinen og moskusens rike. Hjerkinn-Dovrefjell er hundesportens «Mekka» med treningsfelt og jaktprøver for fuglehunder. Viewpoint Snøhetta er et attraktivt besøkspunkt, og i nærområdet finner du mange natur- og aktivitetsmuligheter.

Med Snøhetta like i nærheten
Når du kommer første gang inn mot giganten, som ligger så alene innenfor Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark, spesielt om du kommer fra DNT Snøheim turisthytte, forstår du hvorfor Snøhetta har fått en så spesiell plass i bildet av fjellnorge. Snøhetta er det høyeste fjellet i Norge utenfor Jotunheimen og er velegnet for dagsturer til fots. For å komme inn dit, så er det enklest sommertid å benytte de oppsatte bussrutene som går tur/retur Hjerkinnhus Hotell.

Spennende toppturer
Hovedtoppen på Snøhetta bestiges på om lag 5-6 timer t/r, og egner seg godt for aktive familier med fjellvante barn i god form. Vesttoppen kan også bestiges greit, mens resten av fjellmassivet krever klatreferdigheter og utstyr. For informasjon om alternative turer, ta kontakt med DNT/de lokale turistbedrifter, og du får forslag til tur- og ruteopplegg for området.

Et fantastisk naturlandskap rett utenfor hyttedøra
På Hjerkinn og Dovrefjell finner du et fantastisk naturlandskap med en rik flora og fauna, og med urdyrene moskus og villrein som faste beboere. Det er korte avstander til nasjonalparkene og nærliggende landskapsvernområder. Fra Dombås i sør til Hjerkinn og Kongsvold i nord finner du historiske spor i terrenget etter jakt, fangst og ferdsel. På sommerstid kan du bli med på rideturer (Hjerkinn fjellstue), moskussafari, sykkelturer, vandringer i pilegrimens spor, og vinterstid hundekjøring i vinterlandskapet.

En del av nasjonalromantikken
Snøhetta og Dovrefjell spiller en vesentlig rolle i nasjonalromantikkens idelogi om fjellnorge. «Enige og tro til Dovre faller», det kjente sitatet fra grunnlovens fedre på Eidsvold, vitner om dette.

Hva skjer på Hjerkinn?

  • Det tidligere Hjerkinn skytefelt er under opprydding og restaurering, et arbeid som vil pågå fram til 2020. Prosjektet er i areal og omfang norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt. I 2018 ble området innlemmet i den utvidede Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.
  • Statskog SF har bygget et nytt renseanlegg for å ta hånd om det forurensede gruvevannet fra den nedlagte Tverrfjellet gruve før det går ut i Hjerkinndammen.
  • Norsk Villreinsenter Nord- Hjerkinn, har etablert et anlegg for «Gammel fangstkultur / Kulturminne knyttet til fangst og vilt i fjellet» like ved villreinsenteret. Der kan man oppleve gamle fangstgraver, en falkefangerhytte m.m. Området er sammen med Viewpoint Snøhetta en del av «Besøkssenter Villrein».
  • Skal du til Snøheim/Snøhetta sommertid, bør du kjøre skyttelbuss inn til DNT Snøheim turisthytte. Bussen går i perioden fra ca. 27. juni til 5. oktober, og har fem avganger tur/retur daglig, med avgang fra Hjerkinnhus Hotell/vandrerhjem. veien inn er stengt for biltrafikk.

FAKTA

MOH: 915 – 950
Tomtestørrelser: 1400-1800 m2
Pris fra: kr 350.000,-
Til Dombås: ca. 30 km
Togstasjon: 1-2 km (Hjerkinn)
Vann: Offentlig vann
Avløp: Offentlig avløp
Strøm: Jordkabel til tomtegrense
Reguleringskart finnes her, planbestemmelser her og her.

KONTAKTINFO

Torbjørn Randen
950 30 500 (Tinde Hytter)
tr.@tindehytter.no

ADKOMST:

Ta av E6 ved Hjerkinn til Folldal, fylkesvei 29. Hjerkinnlia fjellgrend ligger nedenfor Hjerkinn Fjellstue, ned mot Hjerkinndammen.

Oversikt over ledige tomter

På kartet under ser du alle hyttetomtene og hvor de er plassert i terrenget. Tomter markert med gul farge er solgt eller reservert, tomter markert med rød farge er ledige. Ved å føre musepekeren over den aktuelle hyttetomten får du opp tomtens nummer, størrelse og pris.