Priser på hyttetomter

Oversikten oppdateres fortløpende og viser hvilke hyttetomter som er solgt, reservert og ledig. Nummeret i oversikten under
referer seg til hyttetomtens nummer som er angitt på kartet. Tomtestørrelse som er angitt med ca. størrelse er ikke oppmålt
men areal beregnet ut fra kartdata. Det tas forbehold om prisendring.

Tomt nr Størrelse Pris Status Merknad
24 – m2 kr – Ikke byggeklar
25 – m2 kr – Ikke byggeklar
27 – m2 kr – Ikke byggeklar
28 – m2 kr – Ikke byggeklar
29 – m2 kr – Ikke byggeklar
30 – m2 kr – Ikke byggeklar
47 1.440 m2 kr 310.000,- Ledig
48 1.440 m2 kr 310.000,- Ledig
51 1.600 m2 kr 310.000,- Ledig
54 – m2 kr – Ikke byggeklar