Priser på hyttetomter 2019

Oversikten oppdateres fortløpende og viser hvilke hyttetomter som er solgt, reservert og ledig. Nummeret i oversikten under
referer seg til hyttetomtens nummer som er angitt på kartet. Tomtestørrelse som er angitt med ca. størrelse er ikke oppmålt
men areal beregnet ut fra kartdata. Det tas forbehold om prisendring.

Tomt nr Størrelse Pris Status Merknad
1  1.221 m2 kr 550.000,-  Ledig
2  1.219 m2 kr 550.000,- Ledig TH-tomt
3 1.281 m2 kr 550.000,- Ledig TH-tomt
4 1.217 m2 kr 575.000,- Ledig
5 1.224 m2 kr 575.000,- Ledig
6 1.218 m2 kr 575.000,- Ledig
7 1.225 m2 kr 575.000,- Ledig
8 1.221 m2 kr 575.000,- Ledig
9 1.222 m2 kr 575.000,- Ledig
10 1.291 m2 kr 575.000,- Ledig
11 1.227 m2 kr 500.000,- Ledig
12 1.228 m2 kr 500.000,- Ledig
13 1.219 m2 kr 500.000,- Ledig
14 1.224 m2 kr 500.000,- Ledig
15 1.241 m2 kr 500.000,- Ledig
16 1.228 m2 kr 600.000,- Ledig
17 1.205 m2 kr 600.000,- Ledig
18 1.205 m2 kr 600.000,- Ledig
19 1.223 m2 kr 600.000- Ledig
20 1.216 m2 kr 600.000,- Ledig
25 1.060 m2 kr 500.000,- Ledig TH-tomt