Oversikt over ledige tomter

På kartet under ser du alle hyttetomtene og hvor de er plassert i terrenget. Tomter markert med rød farge er solgt eller reservert, tomter markert med blå farge er ledige. Ved å føre musepekeren over den aktuelle hyttetomten får du opp tomtens nummer, størrelse og pris.

Tomt nr. Størrelse Pris Status Standard
33 980 m2 kr 650.000,- Ledig høy standard
34 1.990 m2 kr 750.000,- Ledig høy standard
36 1.372 m2 kr 650.000,- Ledig høy standard
37 1.294 m2 kr 750.000,- Ledig høy standard
39 1.420 m2 kr 750.000,- Ledig høy standard
40 1.091 m2 kr 650.000,- Ledig høy standard
41 1.465 m2 kr 750.000,- Ledig høy standard
46 1.780 m2 kr 275.000,- Ledig lav standard
47 1.290 m2 kr 250.000,- Ledig lav standard
48 1.410 m2 kr 250.000,- Ledig lav standard